top of page

TIPPBILER

TIPPBILER

Vi har 18 egne tippvogntog pluss at vi har flere trekkvogner som kan utrustes tipputstyr. I tillegg til at vi har noen faste leiebiler. 

Vi kjører alt for både små kunder som skal ha ett lass, via store og mindre prosjekter, og til lange kontrakter med industrien som krever stor kapasitet. Blant annet laster og losser vi mange skip. Og vi kjører mye asfalt og tilslag til betongindustrien. Fra 2019 har vi startet med brøyting.

 

Videre selger vi fyllmasse og kan ta i mot rene gravemasser via samarbeidspartnere. Vi kan også stå for opplasting selv.

 

Bilparken vår er variert og er bygd til forskjellige oppgaver enten de er bygd for asfalt, er spesielt lette for mest mulig nyttelast eller er bygd for å tåle sprengstein eller varme glødene masser.

bottom of page