LANGTRANSPORT

Langtransport nasjonalt og internasjonalt, og med og uten tippbiler, tilbys gjennom samarbeidspartnere. Blant annet har vi har vi faste transportoppdrag fra Østerrike som vi har hatt siden firmaet ble startet.