MASKINER

Tipp Transport har store kontrakter med internlogistikk for industrien i Grenland. Oppgavene går ut på å ta seg av kundenes drift og er en svært viktig del av prosessen. Vi håndterere alt av råstoff fra det kommer inn fra skip og til første lagerplass. Videre inn i produksjon, ferdigvarer ut av produksjonen til lagersted, før det vi transporterer det til videre behandling og eksport på en skip, container eller lastebil. I tillegg håndterer vi og pakker biprodukter  og avfallsprodukter for kundene.

 

Maskinavdelingen har  15 maskiner fordelt på fleste hjullastere, men også 4 gravemaskiner og en feiebil. I tillegg brukes lastebiler fra de andre avdelingene.

Åpningstider Kontor

Mandag-Fredag

07:00-15:00

Lørdag-Søndag

Kontor Stengt

Adresse

Besøksadresse

Rolighetsvegen 11, 3933 Porsgrunn

Postadresse

Tipp Transport AS

Postboks 476, 3902 Porsgrunn

+47 35 56 16 60

Kontakt Oss