top of page

Helse, Miljø og Sikkerhet

Vårt arbeid med å forbedre oss på alle forhold som har med helse, miljø og sikkerhet å gjøre skal alltid ligge i bunnen av det vi gjør.

 

At våre ansatte skal komme like trygt og sikkert tilbake fra jobb, som når de kom skal alltid være mål nummer 1. Det samme gjelder den påvirkningen vi har på omgivelsene rundt oss.

HMS – Målsetninger

Den overordnede målsetningen som alltid gjelder er at vi skal unngå alvorlige personskader. Samt at vi gjennom valg av materiell og leverandører skal velge det utstyr som har lavest mulig miljøpåvirkning, og har høyest mulig sikkerhetsgrad. Konkret betyr det å velge biler og maskiner med høyest mulig EURO standard, og med det siste innen sikkerhetsutstyr.

bottom of page